Vuosi 2017

Vuosi 2017 on jo niin pitkällä, että päivät ovat pidentyneet ja ikkunoista näkyy jo keväistä valoa. Kaikki Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parissa työskentelevät yrittävät tällä hetkellä parhaansa mukaan hahmottaa aluehallintouudistuksen ja sote uudistuksen sisältöä ja vaikutusta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Samoin me täällä Torniossa yritämme hahmottaa sitä, mitä nuo uudistukset tarkoittavat meidän alueen ja tietysti myös Saarenvireen näkökulmasta. Sote uudistus ja uudistukseen oleellisena sisältyvä ns. valinnanavapaus laki ovat vielä lausunto vaiheessa, lain lopullinen sisältö vahvistetaan vasta myöhemmin keväällä. Jos laki vahvistetaan nyt esitetyssä muodossa tulee sosiaali- ja terveyspalveluihin Suomen itsenäisyyden ajan suurin muutos, suurempi kuin Kansanterveyslain voimaan tulo aikoinaan. Muutos on niin suuri, että esitellyn lakiluonnoksen ja muun aineiston perusteella ei voida vielä tarkkaan arvioida miten uuden palvelukokonaisuuden on tarkoitettu rakentuvan ja toimivan. Seuraamme kuitenkin tarkkaan valtakunnallista ja myös Lapin ja Länsi-Pohjan alueellista sote valmistelua ja olemme mukana rakentamassa myös Saarenvireelle tulevaisuutta uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa.

Kaiken tämän muutoksen rinnalla Saarenvire jatkaa toimintaansa unohtamatta olemassa olevien asiakasryhmien ja palvelujen kehittämistä. Viime vuonna aloitettu tehostetun palveluasumisen tarjoaminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja uudet asukkaat ovat löytäneet hyvin paikkansa Saarenvireessä. Uusien asiakasryhmien tulemiseen liittyen olemme valmistelemassa Saarenvireen hoito-osaston huoneiden peruskorjausten jatkamista ja myös uusien yhteistilojen rakentamista. Emme myöskään ole unohtamassa Tornion Sairaskotisäätiön perustamisen tarkoitusta ja säätiön perustehtävää, sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien, puolisoiden, leskien ja lottien kuntoutusta ja sotainvalidien laitoshoidon tarjoamista jatketaan edelleenkin ja niin kauan, kuin palveluja tarvitsevia veteraaneja riittää.

Henkilökunnalle uusien asiakasryhmien tuleminen taloon samoin kuin tuleviin uudistuksiin perehtyminen ja valmistautuminen tuovat uusi haasteita ja lisää töitä. Toivon, että me kaikki voimme suhtautua positiivisesti uusiin haasteisiin ja löydämme yhdessä keinon luoda Saarenvireestä jatkossa vielä parempi paikka meidän asiakkaille, mutta myös entistä parempi työpaikka meille siellä työskenteleville!

Työteliästä kevättä toivottaen

Tuomo Hokkinen, toimitusjohtaja

Tornion Sairaskotisäätiö sr