Hyvää alkavaa vuotta 2019

Hyvää alkavaa vuotta kaikille asiakkaille, asukkaille, yhteistyökumppaneille ja Tornion Sairaskotisäätiön henkilökunnalle. Päättyvä vuosi 2018 on sisältänyt paljon muutoksia ja haasteita, mutta katsomme tulevaan vuoteen myönteisin odotuksin. Olemme sopineet yhteistyöstä meidän alueen merittävimmän terveydenhuollon toimijan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa, sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien ensi vuoden kuntoutus- ja hoitopalveluiden raamit ovat selvillä ja uusiakin suunnitelmia on tehty ja tullaan käynnistämään ensi vuoden aikana. Vanhan sanonnan mukaan muutosten tullien puhaltaessa toiset rakentavat suojia ja toiset virittävät purjeita. Me olemme nostamassa uusia mastoja ja lisäämässä uusia purjeita.

Työskentely sotiemme veteraanien kanssa jatkuu niin kauan kuin heitä on meidän palveluja tarvitsemassa. Toiminnan painopistealue on kuitenkin siirtymässä entistä vahvemmin muihin asiakasryhmiin ja myös toiminnan sisällön on muututtava. Tulemme ensi vuoden aikana pohtimaan millainen Saarenvire me halutaan olla, mitä asiakkaat meiltä toivovat ja miten voimme olla myös meidän työntekijöille hyvä ja turvallinen työpaikka. Me kaikki yhdessä - Tornion Sairaskotisäätiön ja Saarenvireen henkilökunta - suunnittelemme ja teemme Saarenvireestä Länsi-Pohjan parhaan hoito- ja kuntoutusyksikön sekä asiakkaille että henkilökunnalle! 

Näillä kehittämisajatuksilla

Hyvää joulua ja erinomaista vuotta 2019

toivoopi Tuomo Hokkinen, toimitusjohtaja

Tornion Sairaskotisäätiö sr