TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖ SR SAARENVIREEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HENKILÖSTÖMITOITUKSET

Viime päivinä julkisuudessa olleiden Esperin ja Attendon tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen puutteiden ja muiden ongelmien johdosta haluamme avata Saarenvireen tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksia sekä henkilöstöpolitiikkaa.

Saarenvireen tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksena käytämme suunnittelussa ja myös toteutuksessa 0,6 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden. Yövuorossa Saarenvireessä on aina vähintään kaksi työntekijää, erityistilanteessa esim. saattohoito voidaan henkilöstömitoituksia lisätä tästäkin.

Saarenvireessä hoitajan toimen tullessa avoimeksi eläkkeelle jäännin tai muun syyn johdosta aina arvioidaan onko ko. toimen täyttäminen henkilöstömitoituksen pohjalta tarpeellista. Mikäli ko. toimi on täytettävä henkilöstömitoitusten täyttämiseksi toimi täytetään vakinaiseen työsuhteeseen palkattavalla koulutetulla henkilöllä.

Saarenvireessä henkilökunnalla on mahdollisuus halutessaan tehdä työtä osa-aikaisesti, henkilöstöllä on tietysti ansaittuja vuosilomia, muita työlomia tai työkyvyttömyydestä johtuvia työlomia. Nämä sijaisuudet pyritään aina hoitamaan mahdollisuuksien mukaan kokoaikaisiin työsuhteisiin sekä mahdollisimman pitkäaikaisiin työsuhteisiin palkattavilla vaadittavan koulutuksen omaavilla sijaisilla. Emme Saarenvireessä käytä työvuorosuunnittelussa ns. virtuaalityöntekijöitä, kaikkiin työvuoroihin suunnitellaan työntekijä joka myös tekee ko. vuoron.

Saarenvireen toimintaa tehostetun palveluasumisen osalta valvovat Tornion kaupunki ja Aluehallintovirasto. Teemme valvovien viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä eivätkä viranomaiset ole todenneet Saarenvireen toiminnassa minkäänlaisia puutteita joihin olisi ollut aihetta puuttua.

Mikäli haluatte saada lisätietoja Saarenvireen tehostetun palveluasumisen tai muiden palveluiden toiminnasta voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin.

Tornio 29.1.2019

Anne-Maija Ollitervo                                                         Tuomo Hokkinen

Johtava hoitaja                                                                 Toimitusjohtaja

P. 040 1843640                                                                P. 0400 955178