Avustajatoiminta

Tornion Sairaskotisäätiö järjestää osana Sotainvalidien Veljesliiton valtakunnallista projektia sotiemme veteraanien avustajatoimintaa toimialueellaan Lapin alueella. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta: asiakkaan kotona selviytymistä tukevista kotiavustajan palveluista ja yli 500 päivää työnhakijoina olleiden työllistämisohjelmasta.

Avustajatoiminta on suunnattu niille sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen, jotka eivät saa kotiin annettavia palveluja sotilasvammalain nojalla. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista kotipalvelua vaan täydentää sitä. Se on kuntien sekä Saarenvireen toimintaa tukevaa ja täydentävää sotiemme veteraanien huoltotyötä.

Avustajatoiminta on jäsenetu

Avustajatoiminta on jäsenetu paikallisten sotainvalidi- ja veteraaniosaston jäsenille eikä se kilpaile yksityisten palveluntuottajien kanssa. Avustajatoiminnan palvelut oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen verotuksessa

Avustajapalvelun sisältö

Avustajatoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän läheistensä itsenäistä kotona asumista, selviämistä kodin askareissa ja muissa arjen toiminnoissa. Avustajien tehtäviin kuuluu arkiseen elämään ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä kuten ruoanlaittoa, ylläpitosiivousta, vaatehuoltoa, kevyitä piha- ja ulkotöitä, asiointia, saattajatehtäviä jne.  Keskusteluhetket, sosiaalinen ja henkinen tuki ovat oleellinen osa avustajatoimintaa.

Työllistämisohjelma

Avustajatoiminnan tarkoituksena on työllistää ensisijaisesti yli 500 päivää työttömänä olleita työnhakijoita. Avustajatoiminta voi olla pitkään vailla työtä olleelle työnhakijalle oivallinen ponnahduslauta takaisin työelämään. Avustajille järjestetään työhön perehdytys ja työnohjaus sekä urapolun suunnittelu työsuhteen aikana. Sotainvalidien Veljesliitto järjestää alueellisiin hankkeisiin palkattavien avustajien perus- ja jatkokoulutukset (3pv+2pv). Työntekijän kanssa laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma, jota voidaan tukea ja edesauttaa erilaisin toimenpitein palkkatukijakson aikana. Jatkosuunnitelmien tavoitteena voi olla ammatillinen jatko- tai uudelleenkoulutus, oppisopimus, yrittäjyys tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Palkkatukityöhön voidaan yhdistää ammatillista koulutusta lähinnä vanhustyön ammatteihin.

Lisätietoja:
Avustajatoiminta Lapin aluehanke
Nina Koskenranta, projektipäällikkö
Saarenpäänkatu 22, 95400 Tornio
p. 040 772 4047
nina.koskenranta@saarenvire.fi
www.avustajatoiminta.fi

työntekijää etsitään:
Pello, Ylitornio, Kemi ja Rovaniemi

Linkit:

www.avustajatoiminta.fi

www.vero.fi