Laitoshoito (asukkaat)

Sotainvalidilla on mahdollisuus hakea Saarenvireen asukkaaksi, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän enää selviydy kotonaan tai palveluasunnossa ja tarvitsee hoitoa vuorokauden ympäri. Saarenvireen 34 asiakaspaikasta noin puolet on käytettävissä laitoshoitoon.

Laitoshoitoon hakeutuminen

Maksusitoumusta sotainvalidin laitoshuoltoon haetaan Valtiokonttorilta. Maksusitoumuksen myöntämisperusteena ovat asiakkaan vähintään 20 % haitta-aste sekä laitoshuollon tarve. Saarenvireen sosiaaliohjaaja voi tarvittaessa avustaa asiakasta hakemuksen täyttämisessä. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto. Klikkaamalla tätä linkkiä pääset neuvontapalveluumme.

Laitoshoidon tavoitteet

Laitoshoidolla tuetaan ja edistetään asukkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Palvelun perustana ovat yhteisesti sovitut arvot. Saarenvireen henkilökunta työskentelee moniammatillisesti asukkaan toimintakykyä ylläpitävällä työotteella yhteistyössä asuakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on merkittävä osa asukkaan hoitokokonaisuutta.

Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitaja laatii yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa asukkaan hoitotyötä ohjaavan hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan asukkaan yksilöllinen elämänhistoria, jotta asukasta voidaan kohdella yksilönä, ymmärtää hänen toiveitaan, käyttäytymistään ja puheitaan.

Laitoshoidon sisältö

Laitoshoitoon sisältyvät Valtiokonttorin määrittämien perusteiden mukaisesti toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö, lääkäripalvelut, yksilölliset kuntoutuspalvelut, erilaiset liikuntaryhmät ja monipuolinen viriketoiminta.

Lisätietoja:

Johtava hoitaja Anne Ollitervo p. 226 4244
Vastaava sairaanhoitaja p. 226 4243

Hakeutuminen:

Sosiaaliohjaaja Anu Vasama p. (016) 226 4118, 040 708 2726 
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi

Linkki:

Valtiokonttorin ohjekirje: laitoshoito