Kuntoutus

Erilaisten kuntoutuspalveluiden tarkoituksena on lisätä elämän laatua ja tukea asiakkaiden kotona pärjäämistä.