Fysioterapia

Fysioterapian tarkoitus on ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen heikkenemistä fysioterapeuttisin menetelmin yhteistyössä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään.

Asiakkaan tilannetta arvioidaan luotettavilla mittausmenetelmillä fysioterapian suunnittelemiseksi, terapian vaikutusten arvioimiseksi ja muutosten seuraamiseksi. Terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäterapiana kuntoutusjaksolla sekä avoterapiana.

- - fysioterapeutin-hoidossa.jpg
Fysioterapia palvelut:

  • LHT, terapeuttinen harjoittelu, myös yksilöllisesti altaassa
  • fysikaaliset hoidot - pinta- ja syvälämmöt, sähkökipuhoidot
  • hieronta, porekylpy, yrttikylpy, vesihieronta
  • lymfaterapia
  • vyöhyketerapia
  • fyysisen toimintakyvyn mittaukset, tasapaino- ja lihasvoimamittaukset
  • apuvälineiden tarpeen arviointi, sovitus ja käytön opetus
  • ohjaus ja neuvonta
  • liikuntaryhmät

 

Lisätietoja:

Vastaava fysioterapeutti Virpi Kuukasjärvi p. (016) 226 4105
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi