Jatkokuntoutus

Jatkokuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, jotka voivat siirtyä erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuksesta jatkokuntoutukseen, mutta eivät vielä selviydy kotona. Lisäksi kuntoutukseen voidaan ohjata asiakkaita, jotka asuvat omassa kodissaan, mutta ovat alentuneen toimintakyvyn ja/tai sopimattomien asuinolosuhteiden johdosta siirtymässä muualle asumaan. Kuntoutukseen ohjautuminen tapahtuu Tornion terveyskeskuksen tai Länsi-Pohjan keskussairaalan kautta.

Tavoitteet

Jatkokuntoutusjaksolla toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palautuminen, omatoimisuuden ja omien voimavarojen hyödyntäminen siten, että asiakas selviytyy mahdollisimman omatoimisesti joko kotona tai hänelle osoitetussa jatkohoitopaikassa. Jatkokuntoutusjakson sisältö suunnitellaan asiakkaan tavoitteen mukaisesti moniammatillisessa ryhmässä, johon kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaaliohjaaja. Tarvittaessa puheterapeutti, psykologi tai neuropsykologi osallistuu työryhmään.


Kuntouttavassa hoidossa asiakasta ohjataan ja avustetaan liikkumisessa sekä päivittäisissä toiminnoissa vuorokauden ympäri. Eri terapioissa harjoitetaan toimintakyvyn keskeisiä ongelma-alueita. Ohjatuissa virike- ja vapaa-ajantoiminnoissa tavoitteena on sosiaalisten kontaktien luominen ja aktiivinen osallistuminen. Ennen kotiutumista kartoitetaan palvelutarve ja järjestetään tarvittavat avut ja palvelut kotona selviytymisen tukemiseksi. Moniammatillisessa tiimissä päätetään tarvittaessa toteutettavasta kotikäynnistä, josta sovitaan erikseen asiakkaan ja/tai omaisten kanssa. Kuntoutusjakson aikana tiimin jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä lähettävän tahon kanssa.

Lisätietoja:

Johtava hoitaja Anne Ollitervo p. (016) 226 4244
Vastaava sairaanhoitaja p. (016) 226 4243
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi