Laitoskuntoutus

Sotainvalidit

Sotainvalidit voivat hakea laitoskuntoutukseen Saarenvireeseen samoin kuin heidän puolisot ja lesket. Sotainvalidien vuotuisen laitoskuntoutusjakson pituuden määrittää sotainvalidin henkilökohtainen haitta-aste. Sotainvalidi voi jakaa kuntoutusjakson myös aviopuolisonsa kanssa niin halutessaan. Saarenvireen 34 asiakaspaikasta noin puolet on käytettävissä laitoskuntoutukseen.

Maksusitoumusta sotainvalidien laitoskuntoutukseen haetaan Valtiokonttorilta. Tarvittaessa Saarenvireen sosiaaliohjaaja voivat avustaa kuntoutusjakson hakemisessa. Tästä linkistä pääset tutustumaan sotainvalidien laitoskuntoutukseen.

Veteraanit

Laitoskuntoutukseen hakeutuvan veteraanin tulee olla Suomen sotiin vuosina 1939 - 1945 osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Aviopuolisot voivat saada laitoskuntoutusta samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa. Veteraanikuntoutukseen haetaan kotikunnan terveyskeskuksen kautta. Tarvittaessa Saarenvireen sosiaaliohjaaja voivat avustaa kuntoutusjakson hakemisessa. Löydät veteraanipalvelut tästä.

Laitoskuntoutuksen tavoite ja sisältö

Laitoskuntoutusjaksolla toiminnan tavoitteena on ikääntyvän asiakkaan elämänlaadun parantuminen edistämällä hänen terveyttään ja toimintakykyään sekä vähentämällä toimintakykyä rajoittavia haittoja ja ongelmia. Moniammatillinen, osaava ja pitkän kokemuksen omaava henkilökuntamme sekä monipuoliset tilat ja laitteet mahdollistavat erikuntoisten asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen. Ammattilaistiimissä laadittu ja arvioitu yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma sisältää lääketieteellisen hoidon, yksilöllisen fysioterapian sekä toimintaterapian, erilaiset hoidot mm. jalkojenhoidon, kuntouttavan hoidon ympärivuorokautisesti sekä sosiaaliohjaajan selvityksen.

Tarjolla on myös yhteistä, monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa ja toimintaa huomioiden ikääntyvän asiakkaan toimintakyky ja kiinnostus. Tavoitteenamme on antaa virikkeitä, tekemisen ja osaamisen iloa ja lisätä aktiivisuutta.

Lisätietoja kuntoutusjakson sisällöstä:

Vastaava fysioterapeutti Virpi Kuukasjärvi p. (016) 226 4105

Lisätietoja kuntoutusjakson ajankohdasta:

Toimistosihteeri Sirkka Sihvonen p. (016) 226 4122

Hakeutuminen:

Sotainvalidit: sosiaaliohjaaja Anu Vasama p. (016) 226 4118, 040 708 2726
Veteraanit: sosiaaliohjaaja Marika Kokkonen p. (016) 226 4120, 040 746 1661
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi

Linkit:

Valtiokonttorin ohjekirje: sotainvalidin laitoskuntoutus
Valtiokonttorin ohjekirje: sotainvalidin laitoskuntoutuksen jakaminen aviopuolison kanssa
Valtiokonttorin ohjekirje: sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus