Lokomat® terapia

Kuntoutumisen hyvät tulokset ovat monen osatekijän summa

Kuntoutusjaksolla tarjoamme monipuolisia terapioita ja kuntouttavaa hoitoa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Jaksot sisältävät täysihoidon turvallisessa ja aktivoivassa ympäristössä mukavuuksia unohtamatta. Kuntoutusjakso toteutetaan moniammatillisella työryhmällä, johon kuuluvat lääkäri ja hoitohenkilökunta sekä fysio- ja toimintaterapeutit erityisosaamisineen. Kuntoutusjaksolla on tarjolla myös virikkeellistä vapaa-ajan ohjelmaa sekä neuvontaa sosiaalitukiasioissa. Intensiivisen kuntoutuksen tavoitteena on omatoimisuuden lisääntyminen ja toimintakyvyn palautuminen kotikuntoiseksi. Vuosien kokemus ja uusin teknologia mahdollistavat laadukkaanvaativan kuntoutuksen.

Monet pienet askeleet voivat tuottaa suuria parannuksia!

Neurologisista vammoista ja vaurioista seuraa usein pitkäaikaisia tai pysyviä oireita. Kuntoutuksen tarve ja pituus vaihtelevat jokaisen sairastuneen kohdalla. Alkuvaiheen tehokas kuntoutus on erityisen merkittävää. Varhain aloitettu moniammatil linen kuntoutus takaa parhaan tuloksen.

Keskushermoston mukautuvuus eli tehtäväkohtainen uudelleenoppiminen tarkoittaa, että neurologiset kuntoutujat voivat opetella ja parantaa arkielämän kaikkia toimintoja jatkuvilla toistoilla. Robotisoitu Lokomat-terapia täyttää tämän tarpeen ja mahdollistaa intensiivisen kävelykuntoutuksen yhdistettynä palautejärjestelmään.

 

 

 

Yksilöllinen, tehokas ja aktiivinen kävelykuntoutus

 • Lokomatissa on robotisoiduit alaraajatuet, kehittynyt painokevennysjärjestelmä ja kävelymatto.
 • Tietokoneohjatut, kävelymaton nopeuden kanssa tarkasti synkronoidut moottorit ohjaavat kuntoutujan jalkoja oikeaa fysiologista kävelymallia mukaillen.
 • Tietokoneella voidaan säädellä yksilöllisesti mm. askelpituutta, lonkkien- ja polvien nivelkulmia, kävelynopeutta ja mahdollista kehon painokeventämistä.
 • Lokomat kävelykuntoutus mahdollistaa yksilöllisemmät ja tehokkaammat terapiat liikkumisen ja kehonhallinnan parantamiseksi.
 • Alaraajatukien kautta portaattomasti säädettävä ohjaus rohkaisee kuntoutujaa työskentelemään tehokkaammin, koska kuntoutuksen edetessä ohjausta voidaan vähentää tai kohdentaa halvaantuneelle puolelle.

Kuka hyötyy Lokomat -terapiasta?

Lokomat-terapian soveltuvuuden arvioi aina lääkäri.

Terapiaa suositellaan:

 • halvauspot ilaille
 • aivovammapotilaille
 • erilaisia neurologisia sairauksia sairastaville mm.
  • MS-potilaat
  • Parkinson-pot ilaat
  • CP-vammat
 • selkäydinvammaisille
 • tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista kärsiville
 • terapian avulla kävelyä voi harjoitella myös kuntoutuja, joka ei muuten pysty hallitsemaan pystyasentoa tai kehonsa painoa.

Lokomat -terapian edut:

 • tehokas varhaiseen kuntoutukseen
 • hyvä terapiamenetelmä neurologiseen kuntoutukseen
 • teknologia tukee kuntoutujan edistymistä lisäämällä oman aktiivisuuden määrää terapian edetessä
 • robot iikka takaa oikean fysiologisen kävelymallin
 • kävelykyvyn edistymistä on helppo seurata

Lisätietoja:

Vastaava fysioterapeutti Virpi Kuukasjärvi p. (016) 226 4105
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi