Seksuaalineuvonta

Ihmisen perustarpeet eivät häviä ikääntyessä. Hyväksytyksi tuleminen ja tarve rakastaa sekä saada rakkautta ovat ihmiselle tärkeitä ja luonnollisia ikään, terveyteen tai sukupuoleen katsomatta. Rakastetuksi tulemisen tunne ja mahdollisuus rakkauden osoittamiseen ovat yhtä arvokkaita ikäihmisille kuin nuoremmille. Seksuaalisuus on sekä fyysistä, että tunneperäistä rakkauden ilmentämistä puolisoiden iästä riippumatta. Seksuaalisuutta ei haluta rajata sukupuoliseen aktiviteettiin, vaan sen perusta on rakastumisen ja rakastetuksi sekä ihailluksi ja arvostetuksi tulemisen tuntemuksissa.

Ennen kuntoutusjakson alkua asiakkaalta kysytään esitietolomakkeiden mukana lähetettävällä virikelomakkeella tarve seksuaalineuvontaan. Seksuaalineuvonta on aina henkilökohtaista. Neuvonnan lisäksi Saarenvireessä pidetään asiakasluentoja ikääntyvän seksuaalisuudesta.

Lisätietoja:

Virikeohjaaja Marja Marttinen p. (016) 226 4123
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi