Toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa asiakaslähtöistä ja yksilöllistä kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen ja itseään tyydyttävään elämään. Toimintaterapia tuo apua arkeen niin, että yksilö toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä, opiskella tai viettää vapaa-aikaa.

Saarenvireessä toimintaterapiapalvelut sisältyvät laitoskuntoutus- ja jatkokuntoutusjaksoihin, laitos- ja osa-aikaiseen laitoshoitoon (sotainvalidien päiväsairaala) ja sotainvalidien neuvontapalveluun. Toimintaterapiapalveluihin sisältyvät myös lähetteellä/maksusitoumuksella avotoimintaterapiat ja toimintaterapia-arvioinnit. Toimintaterapiaa toteutetaan sekä Saarenvireen omissa tiloissa että kotikäynteinä. Tilamme ovat ajanmukaiset ja käytössämme on mm. harjoituskeittiö.

Toteutamme avokuntoutusta myös kotikäynteinä lähikunnissa: Tornio, Kemi, Keminmaa, Ylitornio, Tervola. 
                                                      - - toimintaterapia-adl.jpg
Toimintaterapiapalvelut sisältävät asiakkaan toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arvioinnin ja edistämisen, joihin kuuluvia osa-alueita ovat:

 • toimintakokonaisuudet, mm. itsestä huolehtimisen, asioimisen ja kotielämään liittyvät toiminnat
 • ympäristössä selviytyminen, mm. elinympäristössä toimiminen, asunnon ja lähiympäristön muutostyöt
 • taitojen arviointi, mm. motoriset, prosessi ja sosiaaliset taidot
 • toimintavalmiudet, mm. sensoriset, motoriset, kognitiiviset ja sosiaaliset valmiudet
 • apuvälineiden tarpeen arviointi, sovitus, käytön opetus
 • toimintaterapeuttinen neuvonta ja ohjaus

Toimintaterapiassa on käytössä tietokonepohjaisia harjoitusvälineitä:

 • Armeo Spring; käsirobotti (http://www.hocoma.com/products/armeo/armeospring/)
 • E-Link; käden otteet (http://www.biometricsltd.com/rehab.htm)
 • Reha-Slide; kahden käden laajat liikkeet (http://www.reha-stim.de/cms/index.php?id=15)
 • LEXIA 4; kielelliset-, matemaattiset-, hahmottamisen valmiudet
 • Foramen; kognitiiviset taidot

Toimintaterapiassa on käytössä toimintakykyä ja toimintamahdollisuuksia mittaavia testejä mm.

 • LOTCA, LOTCA-G (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment) kognitiivisten valmiuksien arviointi
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measure) toiminnallisen suoriutumisen arviointi
 • MVPT-3 (Motor-Free Visual Perception Test 3) visuaalinen hahmottamisen arviointi
 • MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool) Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
 • OSA (Occupational Self Assessment) Inhimillisen toiminnan mallin itsearviointi
 • Purdue Pegboard hienomotoriikan arviointi
 • Grooved Pegboard & 9 Hole Pegboard; sorminäppäryyden arviointi
 • Box and Block -karkeamotoriikan arviointi
 • Semmes-Weinstein monofilamentit ihotunnon arviointi
 • Pinch- ja Jamar puristusvoimamittarit
Lisätietoja:

Toimintaterapeutti Teea Ikonen p.040 5734366, toimintaterapeutti Iida Suunta p. 0400 496881 ja toimintaterapeutti Saila Suominen 040 0496881
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi

Linkit:

www.toimintaterapeuttiliitto.fi