Viriketoiminta - psykososiaalista kuntoutusta

Kuntoutuksen lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin virikkeellisiin ryhmiin.
Viriketoiminta on yksi keino henkisten tarpeiden tyydyttämiseen, vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Mitä mielekkäämpiä aktivoivia toimintoja iäkkäällä ihmisellä on, sitä parempana säilyvät psyykkinen toimintakyky ja henkinen vireystaso. Myös sosiaalisten kontaktien määrä on yhteydessä kuntoutujan mielialaan, sosiaaliseen viihtyvyyteen ja edistää sitä kautta fyysistä toimintakykyä.

Toiminnallisia ja aktivoivia ryhmiä on päivän aikana useampia, joihin kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua oman vointinsa ja mielenkiintonsa mukaan. Ohjattavilla ryhmillä aktivoidaan aivotoimintoja, harjaannutetaan muistia, sekä päättely- ja havaintokykyä, vaikutetaan motorisiin ja psykososiaalisiin taitoihin. Ikäihmisen monipuolinen luovuuden käyttö rikastuttaa ihmisen elämänsisältöä ja lisää toimintakykyä. Näin asiakkaat kokevat tekemisen riemua ja onnistumisen elämyksiä.
- - kukkakorin-valmistus.jpg
Kuntoutuja voi Saarenvireessä osallistua mm. seuraaviin ryhmiin:

 • askartelu
 • aivojumppa
 • bingo
 • levyraati
 • peliryhmä
 • porinatuokio
 • retket
 • tarinatupa
 • visailu
 • ulkoilu
 • musiikki - yhteislaulu
 • hengellinen keskustelupiiri
 • hartaus
 • luento
 • video - elokuva

Ohjattavien ryhmien lisäksi asiakkaamme saavat nauttia myös ulkopuolisten vierailijoiden musiikin esittäjien, laulajien, tanssijoiden sekä näyttelijöiden esityksistä.

Lisätietoja:

Virikeohjaaja Marja Marttinen p. (016) 226 4123
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi