Sotainvalidit

Sotainvalidi, jonka haitta-aste on vähintään 10 %, on oikeutettu sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin. Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa 1939 - 1945 vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen ja leskille:

 • korvaukset sota- tai asepalveluksesta aiheutuneiden ruumiinvamman, sairauden tai kuoleman johdosta
 • korvaukset vammasta tai sairaudesta jääneestä pysyvästä haitasta sekä tarpeellisesta hoidosta ja lääkityksestä
 • korvattujen vammojen vaikutuksesta ilmaantuneista lisävammoista ja -sairauksista.

Sotilasvammalain mukaisia korvauksia ovat:

 •  elinkorko  
 • elinkoron lisäysosa  
 • täydennyskorko  
 • sairaanhoito  
 •  asunnonmuutostyöt  
 • kuntoutus   
 • laitoshuolto   
 • hautausapu  
 • huoltoeläke   
 • kertakaikkinen korvaus  

Lisäksi Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille vähintään 20 prosentin sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja vähintään 20 prosentin sotainvalidin laitoshoidosta aiheutuneet kustannukset.