Tornion Sairaskotisäätiö sr

Saarenvireen, Saarenkodin ja Saarenhelmen toiminnasta vastaa ja toimintaa hallinnoi Tornion Sairaskotisäätiö sr. Säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 12.2.1985  ja säätiön perustajina olivat Tornion kaupunki, Sotainvalidien Veljesliiton Tornionseudun osasto ry (nykyisin Tornion Sotainvalidit ry) ja Tornion Rintamaveteraanit ry. 

Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, vuoden 2014 alusta alkaen Tornion kaupunki nimeää kaikki hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat v. 2016 Vilho Auniola (puheenjohtaja), Mauri Lappalainen (varapuheenjohtaja), Kirsti Aho, Sauli Hyöppinen, Arvi Isonikkilä, Kaisa Juuso, Ulla Kilpeläinen, Jouko Lahdenperä. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja Tuomo Hokkinen (esittelijä ja sihteeri) sekä ylilääkäri Pekka Ruuskanen.

Tornion Sairaskotisäätiön hallitus on vahvistanut säätiölle strategian, johon sisältyy säätiön toiminta-ajatus, arvot ja visio vuodelle 2020. Tornion Sairaskotisäätiön tulevaisuuden suurin haaste on sopeuttaa toiminta tulevaan asiakaskunnan muuttumiseen. Sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien määrä vähenee voimakkaasti vuosittain mikä luo mahdollisuuden tarjota palveluja myös muille asiakasryhmille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminta-ajatus

Saarenvire tarjoaa

  • laitoshoitopalveluja toiminta-alueen sotainvalideille järjestämällä hyvä hoito elämänkaaren loppuun asti, resurssien salliessa myös muille asiakasryhmille
  • kuntoutuspalveluja alueen sotainvalideille, rintamaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille sekä resurssien salliessa muille asiakkaille kotona selviytymisen tukemiseksi
  • kokonaisvaltaista palvelua sotainvalidin ja hänen perheensä kotona selviytymisen tukemiseksi
  • asumis- ja päiväkeskuspalveluja omatoimisuuden ja kotona selviytymisen tukemiseksi.

Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Arvot

  • ammatillisuus; tarjoamamme palvelut ovat asiakkaille vaikuttavia ja hyödyllisiä
  • ihmisarvon kunnioitus: asiakasta kohdellaan ja kunnioitetaan yksilönä riippumatta hänen taustastaan, iästä, terveyden tilasta, uskonnosta
  • tasa-arvo: asiakkaita kohdellaan samalla tavalla ja kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet
  • asiakkaan oikeuksien kunnioittaminen: kunnioitetaan asiakkaan omaa ideologiaa, asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja asiakkaalle kerrotaa hänen oikeutensa
  • tulevaisuussuuntautuneisuus: jokainen yksilönä ja kaikki yhdessä kehitämme ja muutamme toimintaamme tulevaisuuden näkymät / vaatimukset huomioiden
  • esteettisyys; tilojen, laitteiden ja välineiden kuntoon, ulkonäköön ja viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota

Visio v. 2015

Saarenvire on alueen ikääntyvien, erityisesti sotainvalidien ja sotiemme veteraanien, laadukas ja monipuolinen hoidon, kuntoutuksen ja neuvonnan keskus.

Visio v. 2020

Saarenvire on Länsi-Lapin johtava, nykyaikainen, monipuolisesti kuntoutus-, liikunta-, asumis- ja laitoshoitopalveluja eri-ikäisille aikuisille ja erilaisille kohderyhmille tarjoava kuntotalo. Saarenvireen palvelut toteutetaan yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.