Yhteistyökumppaneille

Saarenvireen monipuoliset, viihtyisät tilat ja osaava, moniammatillinen henkilökunta mahdollistavat myös uusien palvelujen luomisen ja tarjoamisen. Tärkeä osa toimintaa ovat laitoshoitoon ja kuntoutukseen suunnitellut asianmukaiset tilat. Huoneet ovat valoisia ja tilavia. Suurin osa huoneista on myös peruskorjattu 2007-2009. Saunatilat, kuntosali, liikuntasali, terapia-allas (lämpötila 30 C), tilava ja viihtyisä ruokasali, askartelutila, päiväsali, ulkoiluparveke jne. antavat erinomaiset puitteet toiminnalle.

Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu esteettömyys ja asiakkaiden turvallisuus. Liikkuminen talossa on helppoa ja etäisyydet talon sisällä ovat lyhyet. Myös apuvälineitä käyttävien mahdollisuuteen liikkua ja käyttää talon palveluja itsenäisesti on kiinnitetty erityistä huomiota.

Palvelut

Tornion Sairaskotisäätiö sr tuottaa edelleenkin pääsääntöisesti palveluja sotainvalideille ja sotiemme veteraaneille. Näiden palvelujen ostajina ovat Valtiokonttori ja toimialueemme kunnat. Sotiemme veteraanien määrän vähentyessä olemme aloittaneet myös muiden palvelujen tarjoamista, yhteistyökumppaneina tällä hetkellä ovat kunnat, KELA, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja eri sosiaali- ja terveysalan järjestöt.

Olemme luoneet uusia palveluja yhteistyössä Tornion kaupungin, sairaanhoitopiirin ja muiden alueen kuntien kanssa. Meillä on kokemusta uusien palvelujen rakentamisesta, prosessikuvausten laatimisesta ja palvelujen kustannusten arvioimisesta. Henkilökunnallamme on kokemusta ja näkemystä palvelujen vaikuttavuudesta asiakkaan ja palvelujen ostajan näkökulmasta.
Olemme valmiit sovittaessa luomaan ja tarjoamaan teille haluamianne palveluja ja palvelupaketteja.

Yhteistyön käynnistämiseksi ottakaa yhteyttä

Toimitusjohtaja Tuomo Hokkinen, p. (016) 226 4125, gsm 040 095 5178
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi

- - sisaankaynti.jpg